Back / White Cap, White Evo Bulb, 36mm Glass Barrel